Regler

Regler

Kørsel/ridning på travbanen: Ved kørsel/ridning på travbanen skal man altid sørge for at være opmærksom. Når man varmer op på den store løbs bane, skal man ved langsom kørsel køre modsat løbsretningen i de yderste spor (nærmest publikum). Ved hurtig kørsel på løbsbanen skal man køre i kørselsretningen i inderbanen (ind mod græsset). Fra og med 1 time før løbenes begyndelse er det kun tilladt aktive ponykuske/-ryttere at køre/ride på den store løbs banen.

Ved al kørsel/ridning på travbanens område skal kusk/rytter bære godkendt hjelm og sikkerhedsvest. Overtrædelse straffes med bøde. Begge ben skal altid være i fodbøjlerne.

Væddeløbsdragt: Kusk/rytter skal være iført præsentabel væddeløbsdragt bestående af overdel i de i programmet anførte farver, godkendt ride-/kørehjelm med fastspændt hagerem, godkendt sikkerhedsvest, lange hvide bukser og hensigtsmæssigt fodtøj (hhv. korte/lange, mørke støvler). Kondisko må eksempelvis ikke anvendes. Farveændring på dagen skal meddeles til dommerkomitéen. Nummerskilte/-dækkener, væddeløbsdragt, sikkerhedsvest og hjelm skal anvendes ved al kørsel/ridning på banen fra og med 1 time før løbenes begyndelse. Nummerskilte/-dækkener skal afhentes i banens toto.

Væddeløbsudrustning: Kusk/rytter er ansvarlig for at ekvipagens udrustning er i god stand og rigtigt anbragt. Kusk/rytter er også ansvarlig for at ekvipagen er forsynet med det i programmet opførte nummer og væddeløbsfarver.

Ponytrav: Pisk, incl. smeld, skal være mellem 100 og 130 cm lang. Seletøj og sulky skal være i forsvarlig stand. Der skal være håndstropper på linerne og linerne må ikke slæbe. Der SKAL anvendes slårem eller sikkerhedssulky på SPT

Ponymonté: Ponyen skal bære sadel/ponypude. Rides med check, skal halerem også anvendes. Pisk må kun anvendes på ponyens skulder, må max. være 70 cm lang og skal have minimum 3,5 cm bred klap. Sporer må ej anvendes.

Det er ikke tilladt at ride/køre med bidløs trense, der kan dog søge dispensation herom ved DPVF.

LØBSREGLER

Præsentation: Ved meddelelse om at der præsenteres, køres/rides i kort trav og i nummerorden med ca. en hestelængdes mellemrum i ydersporet mod løbsretningen forbi dommertårnet. Når dommertårnet passeres ses op på dommerne og der nikkes. Under præsentationen skal der holdes en line i hver hånd og begge ben skal være placeret i bøjlerne. Mellem præsentation og start må ingen løbsdeltager forlade banen uden særlig tilladelse af dommerkomitéen. I alle løb skal ekvipagen direkte efter præsentationen gøre en afcantring i frit trav i kørselsretningen på publikumssiden. Herefter køres den korteste vej til startstedet.

Kørsel/ridning for bedst mulig placering: En pony skal løbsmæssigt køres/rides til bedst mulig placering, hvis ikke synlig træthed eller tegn på skade på ponyen eller fejl ved udrustningen konstateres under løbet. Dommerkomitéen kan forlange, at kusk/rytter skal afgive forklaring ved eventuel overtrædelse af dette. Hvis en afgiven forklaring ikke anses for at være tilfredsstillende, kan straf idømmes.

Utilladt gangart: Utilladte gangarter er galop, pasgang og tølt eller anden gangart, som ikke er trav. En ”galop” tæller fra og med tredje galoptag. Ekvipage diskvalificeres, hvis den:

 • Tilbagelægger mere end 100m i alt i utilladt gangart.
 • Én utilladt gangart må max være 40m.
 • Slår over i utilladt gangart mere end 3 gange
 • Vinder fordel af utilladt gangart d.v.s. at ekvipagen vinder fart og/eller position eller at den trods utilladt gangart kan holde både fart og position.
 • Slår over i utilladt gangart i løbets sidste 40 meter.

Beslutning om diskvalifikation træffes af dommerkomitéen. Dommerkomitéens afgørelser i disse spørgsmål er endelige og kan ikke appelleres

Kørsel/ridning i løb:

 • Den førende ekvipage skal befinde sig i indersporet, medmindre dommerkomitéen på grund af exceptionelle baneforhold meddeler en undtagelse herfra.
 • Kørsel i halvspor samt kørsel udenfor banens grænse må ikke ske under løbet.
 • Under løbet er det forbudt at genere anden ekvipage eller at hindre dennes fart ved f.eks. uopmærksomhed, for snæver kørsel, trængning eller tydelig temponedsættelse. Kusk/rytter må ikke genere konkurrent ved at råbe, skrige eller på anden måde larme under løb.
 • Kusk/rytter må ikke ved råb eller på anden måde søge at formå en anden ekvipage til at forlade sit spor. Kusk/rytter må ikke bevidst forlade sit eget spor og derved give fordel til anden deltager eller i øvrigt på nogen måde give anden ekvipage fordel.
 • Kusk/rytter må ikke modtage råd eller vejledning under løbet.
 • Galopperende pony skal, når dette kan ske uden at forstyrre andre ekvipager, køres/rides ud af feltet. Kan dette ikke gøres, skal ekvipagen beholde sit spor.
 • Under hele løbet incl. opløbet må foranliggende ekvipage passeres enten udenom eller indenom, hvis der er rigelig plads til såvel pony som sulky.
 • I opløbet, sidste strækning før mål, skal travende ekvipage, som ikke har nogen foran sig i samme spor, holde det spor, som ekvipagen havde efter passagen af opløbssvinget.
 • Diskvalificeret ekvipage skal snarest muligt forlade det øvrige felt, trække op i banen og køre løbet færdigt i løbsretningen, uden at være til gene for de øvrige deltagere, man må ikke køre efter feltet. På Banen må ej forlades før sidste ekvipage har passeret mållinien.

Drivning: Drivning skal altid være etisk passende og må ikke udsætte ponyen for unormalt pres. Pisk skal holdes parallelt med kørselsretningen og aldrig ud til siden hvor den kan genere konkurrenterne.

Pisk må kun anvendes til korrigering og enkeltstående let drivning. Begge hænder skal i så fald anvendes til føring af hver sin line. Den ene hånd må altså ikke anvendes udelukkende for drivning. Brug af pisk må kun ske i lodret plan, oppefra og ned. Brug af pisk fra siden eller nedefra og op, samt slag på sulky eller udrustning i det hele taget, er forbudt. Ved drivning på anden måde end med pisk må kusken f.eks. ikke: sparke ponyen, drive med omvendt pisk eller drive hårdt med linerne. Sådan upassende drivning skal straffes.

I ponymonté må pisk kun anvendes på ponyens skulder. Overdreven brug af schenkler er ikke tilladt. Drivning med pisk på en pony, som ikke har mulighed for at opnå præmie, er forbudt.

Protest: Kun kusk og rytter kan afgive protest ved oplevet chikane. Protest afgives efter løbet til dommerkomitéen inden banen forlades. Der kan ikke protesteres mod dommers afgørelse. Protest afgives ved at køre/ride med hånden oppe over mål, herefter står der en person/forældre og tager imod ponyen, mens kusken/rytteren selv går op i dommertårnet til dommerne.

Kusk/rytter kan straffes for afgivelse af åbenbart uberettiget protest

 

Shopping Cart